ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More