เกี่ยวกับหน่วยงาน

สภาพทั่วไป

ตำบลวังน้ำเขียว ตั้งอยู่ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอกำแพงแสน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 24 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 72 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 15,130 ไร่ หรือประมาณ 24.208 ตารางกิโลเมตร

 

โยบายการบริหาร

คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม