ข้อมูลการติดต่อ

190 หมู่ 14
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-352068
โทรสาร 034-352069
อีเมลล์ wangnamkeaw.14@gmail.com
Facebook อบต.วังน้ำเขียว